Baby M. 15 days. Nyföddfotografering I Stockholm.

/, Nyfödd, Nyföddfotografering/Baby M. 15 days. Nyföddfotografering I Stockholm.